Πτώση στην κερδοφορία της ΔΕΗ
Πτώση στην κερδοφορία της ΔΕΗ

Πτώση στην κερδοφορία της ΔΕΗ

Ιστορικά υψηλών τιμών χονδρεμπορικής χαρακτηρίζεται το 2021
RE+D magazine
01.12.2021

Μείωση στην λειτουργική κερδοφορία ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ η οποία διαμορφώθηκε στα 626,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 (από 696 εκατ. ευρώ εννεάμηνο του 2020)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν:

- Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2021 κατά 177,4 εκατ. ευρώ ή 5% λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 3% και της αύξησης του μέσου εσόδου, παρά την μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες.

- Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3% στις 42.948 GWh έναντι 41.687 GWh το εννεάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.

- Το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 63,7% το εννεάμηνο του 2021 από 69,3% το εννεάμηνο του 2020.

- Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 42,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020.

Σε ανακοίνωση της η εισηγμένη υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, τη μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο 21% της παραγωγής της ΔΕΗ (από 26%) και τη θετική επίπτωση από τη διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Όπως σημειώνουν πηγές της επιχείρησης, έχει επιτευχθεί η σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το business plan ενώ υπογραμμίζουν ότι το 2021 είναι έτος ιστορικά υψηλών τιμών χονδρεμπορικής σε αντίθεση με τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές του 2020 και ταυτόχρονα έτος μετάβασης προς μία επιχείρηση που ξεκινά την αναπτυξιακή της πορεία.