Πως επηρεάζει ο πληθωρισμός τις εισηγμένες ακινήτων
Πως επηρεάζει ο πληθωρισμός τις εισηγμένες ακινήτων

Πως επηρεάζει ο πληθωρισμός τις εισηγμένες ακινήτων

Έρευνα του EPRA καταγράφει τις βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις της αγοράς ακινήτων
RE+D magazine
14.02.2022

Ο πληθωρισμός είναι μια ισχυρή δύναμη της αγοράς, που επηρεάζει την απόδοση πολλών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο, και τα εισηγμένα ακίνητα δεν αποτελούν εξαίρεση. Κατά την τελευταία διετία, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον παγκόσμιο πληθωρισμό, κυρίως λόγω των διαταραχών της προσφοράς σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της ζήτησης, καθώς και της αύξησης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και των κατοικιών.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του EPRA, Inflation and short-term impact on listed property companies, oι κύριες κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί κάποια στιγμή φέτος και σταδιακά θα επιστρέψει στα προπανδημικά επίπεδα μέχρι τα τέλη του 2022 ή αρχές του 2023. Ο συσχετισμός του πληθωρισμού με τα ακίνητα είναι άμεσος, δεδομένου ότι επηρεάζει μεταξύ άλλων τα συμβόλαια μίσθωσης, το κόστος συντήρησης, τα έξοδα ανάπτυξης και τις αποτιμήσεις ακινήτων. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες ακινήτων βλέπουν αλλαγές τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα, όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται.

Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του πληθωρισμού στις αγορές ακινήτων είναι η εγγύηση του εισοδήματος από ενοίκια, καθώς πολλές μισθώσεις συνδέονται με τον πληθωρισμό. Οι πρακτικές ενοικίασης στην Ευρώπη ενσωματώνουν την δυναμική του πληθωρισμού στα έσοδα των εταιρειών διευκολύνοντας την άνοδο των ενοικίων. Οι αποδόσεις των ακινήτων είναι επί του παρόντος σταθερές και παρουσιάζουν διαφορά έναντι των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, παρέχοντας ως εκ τούτου σταθερότητα για μελλοντικές αποτιμήσεις ακινήτων.

Η τρέχουσα πληθωριστική πίεση είναι πιθανό να είναι προσωρινή και ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπός της αναμένεται να αποτελέσει θετικό παράγοντα για τον εισηγμένο κλάδο ακινήτων στην Ευρώπη, τόσο λόγω της θετικής συσχέτισης μεταξύ των εταιρικών κερδών και του πληθωρισμού, καθώς και των αποδόσεων των μετόχων και του πληθωρισμού. Εν γένει, οι αξίες των ακινήτων συνδέονται με τα ενοίκια και τις αποδόσεις που αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των επενδυτών για πιθανά μελλοντικά έσοδα από ενοίκια, συνυπολογίζοντας, ως επακόλουθο τις προσδοκίες κινδύνου και πληθωρισμού.

 Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής παρατηρείται θετική επίδραση του πληθωρισμού στα κέρδη και τις αποδόσεις των εισηγμένων εταιρειών ακινήτων, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένες περιόδους υψηλού πληθωρισμού που σχετίζονται με τις πιέσεις ζήτησης εν όψει οικονομικών συρρικνώσεων.

Εντούτοις, παρά το τρέχον περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, τα θεμελιώδη στοιχεία πίσω από αυτά τα νούμερα είναι αρκετά διαφορετικά. Αφενός, μετά από μια βαθιά ύφεση στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες το 2020, το περασμένο έτος χαρακτηρίστηκε από μια ξεκάθαρη οικονομική ανάκαμψη, που προβλέπεται από πολλούς αναλυτές και ιδρύματα ότι θα συνεχίσει με μια πιο μετριοπαθή πορεία το 2022 και το 2023. Αφετέρου, τα τρέχοντα επίπεδα πληθωρισμού δεν συνδέονται άμεσα με ισχυρές πιέσεις στη ζήτηση, αλλά αποδίδονται κυρίως σε αρκετές διαταραχές της προσφοράς σε όλο τον κόσμο που έχουν οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές πολλών εμπορευμάτων όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα μέταλλα και τα λιπάσματα, ενισχύοντας τις πληθωριστικές τάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΚΤ αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί σταδιακά το 2022 σε επίπεδα κοντά στο 3%. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να δούμε έναν μέτριο κύκλο πληθωρισμού το 2022 και το 2023 που αναμένεται να αποτελέσει θετικό παράγοντα για τα εταιρικά κέρδη και τις αποδόσεις της εισηγμένης βιομηχανίας ακινήτων στην Ευρώπη.