Πως θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2022
Πως θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2022

Πως θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2022

Aναπροσαρμόζονται αντικειμενικές αξίες, εντάσσονται νέες περιοχές, ενσωματώνεται στον βασικό φόρο ο συμπληρωματικός φόρος.
RE+D magazine
02.02.2022

Μειώνεται από το 2022 κατά 13% σε σχέση με το 2021, ο συνολικός βεβαιωμένος φόρος ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα, από το 2022, το συνολικό ποσό βεβαίωσης θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στα €2,23 δισ., μειωμένος κατά €350 εκατ. σε σχέση με το 2021.

Μειωμένο φόρο θα πληρώσουν το 80% των φυσικών προσώπων δηλαδή περίπου 5 εκατ. φορολογούμενοι ενώ το 14% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο με πέρυσι. Μικρός αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων, περίπου το 6% του συνόλου, θα δει αύξηση του ΕΝΦΙΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στον Προϋπολογισμό είχε συμπεριληφθεί πρόβλεψη για μείωση της βεβαιωμένης οφειλής κατά €70 εκατ.

Τις παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ με στόχο οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές εκκίνησης στην πλειοψηφία των ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού να μην επιβαρύνουν τελικά τον φόρο ακίνητων που καλούνται κάθε χρόνο να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Συγκεκριμένα:

Επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% που ισχύει - σήμερα - για ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευρώ, στα 100.000 ευρώ, καλύπτοντας, πλέον, το 65% των φορολογουμένων, έναντι 54% μέχρι πρότινος. Το μέτρο αφορά περί τα 733.000 φυσικά πρόσωπα, κυρίως χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Αυξάνεται, από το 20% στο 25%, η έκπτωση φόρου για φορολογούμενους με αξία ακίνητης περιουσίας από 100.001 έως 150.000 ευρώ. Από το μέτρο επωφελούνται περίπου 400.000 φορολογούμενοι, μεσαίας περιουσιακής κατάστασης.

Μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές βασικού φόρου κτισμάτων, με έμφαση στις ζώνες χαμηλότερης και μεσαίας αξίας, έτσι ώστε το 65% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 34% να μείνει σταθερό και μόλις το 1% να δει αύξηση.

Παράλληλα, αρκετές κλίμακες χαμηλών και μεσαίων ζωνών ενοποιούνται στα επίπεδα της χαμηλότερης κλίμακας.

Μειώνονται - ακόμη περισσότερο - οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπέδων, έτσι ώστε το 91% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 7% να μείνει σταθερό και μόλις το 2% να δει αύξηση.

Η βεβαίωση επί του βασικού φόρου οικοπέδων μειώνεται, πλέον, μεσο-σταθμικά περίπου κατά 50%.

Ενσωματώνεται ο συμπληρωματικός φόρος - για τα φυσικά πρόσωπα - στον βασικό φόρο, κατά τρόπο που διορθώνει στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος, που επιβάρυναν υπερβολικά ένα τμήμα της κοινωνίας.

Δεν επέρχονται αλλαγές επί του συμπληρωματικού φόρου νομικών προσώπων.

Ο νέος ΕΝΦΙΑ, θα πληρώνεται σε περισσότερες δόσεις. Εκτιμάται ότι οι βεβαιώσεις θα προκύψουν μέχρι τέλος Απριλίου, και οι πληρωμές, στη συνέχεια, θα μπορέσουν να γίνονται σε 10 δόσεις.