Σε ανοδική πορεία οι εγχώριες ΑΕΕΑΠ – αισιοδοξία για το μέλλον
Σε ανοδική πορεία οι εγχώριες ΑΕΕΑΠ – αισιοδοξία για το μέλλον

Σε ανοδική πορεία οι εγχώριες ΑΕΕΑΠ – αισιοδοξία για το μέλλον

Αύξηση κερδοφορίας στους ισολογισμούς, νέα deals και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου.
Ειρήνη Θεοφανίδου
06.12.2021

Θετική ήταν η εικόνα των αποτελεσμάτων εννεαμήνου για τις εγχώριες ΑΕΕΑΠ, ενώ αισιοδοξία επικρατεί για την συνέχεια αφού όπως λένε και όσοι ασχολούνται με την αγορά το εννεάμηνο δείχνει σε μεγάλο βαθμό το ποιά θα είναι η εικόνα του έτους.

Για άλλη μια φορά ο κλάδος του real estate βρέθηκε στην «δίνη» των εξελίξεων καθώς μετά την δεκαετή περίπου οικονομική κρίση όπου έβαλε στο περιθώριο τα ακίνητα και αύξησε τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ήρθε η κρίση της πανδημίας για να «μπλοκάρει» και πάλι τόσο τις νέες αναπτύξεις, όσο και τις αγοραπωλησίες παλαιότερων ακινήτων.

Αυτό που άλλαξε, όπως φαίνεται, ήταν τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξαν οι διοικήσεις των ΑΕΕΑΠ οι οποίες προχώρησαν σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους και επικεντρώθηκαν σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζουν μελλοντικά καλύτερες προοπτικές.

Τα deals μπορεί να μην έπεφταν... βροχή όμως κατά το εξεταζόμενο διάστημα ανακοινώθηκαν σημαντικές συμφωνίες κυρίως στον κλάδο των αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και σε γραφεία και οικόπεδα για νέες αναπτύξεις

Οι παραπάνω κινήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των ισολογισμών αλλά και την αισιοδοξία από πλευράς διοικήσεων για την επόμενη ημέρα.

Πιο αναλυτικά, η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €121,8 εκατ. έναντι €41,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε €57,4 εκατ. (έναντι καθαρών ζημιών €8,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2020) αντικατοπτρίζοντας την θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €75,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι €77,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €46,6 εκατ. έναντι €54,3 εκατ. σε ετήσια βάση.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε €98,5 εκατ. έναντι €102,1 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Η Trastor ΑΕΕΑΠ σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 31% στα έσοδα από μισθώματα στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης τα οποία ανήλθαν σε €12,6 εκατ. έναντι €9,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Αύξηση κατά 106% παρουσίασαν επίσης τα καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2021, τα οποία ανήλθαν σε €16,3 εκατ. σε σχέση με €7,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 104% εντός του εννεαμήνου του 2021 και ανήλθαν σε €16,5 εκατ. σε σχέση με €8,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, κερδών από αναπροσαρμογή και πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (Προσαρμοσμένα EBITDA) αυξήθηκαν κατά 72% εντός του εννεαμήνου του 2021 και ανήλθαν σε €7,7 εκατ. σε σχέση με €4,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Σε € 4,4 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties στο εννεάμηνο του 2021, έναντι € 2,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 59% κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητα logistics. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά € 0,9 εκατ. εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19, ενώ η αντίστοιχη μείωση του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (€ 0,5 εκατ.).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 71% και ανήλθαν σε € 3,2 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 76% και ανήλθαν σε € 2,6 εκ. έναντι € 1,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επίσης, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 78% και ανήλθαν σε € 2,5 εκ. έναντι € 1,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ανήλθε σε € 2,1 εκ. έναντι € 0,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Εσωτερική Λογιστική Αξία Μετοχής (N.A.V / μετοχή ) που αντιστοιχεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε σε € 2,42 έναντι € 2,37 την 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου της Premia Properties, στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε €6,5 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε €4,3 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία (Covid-19), με τη σχετική μείωση να ανέρχεται σε €0,2 εκατ. για το εννεάμηνο 2021. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €5,2 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. το εννεάμηνο 2020. Το EBITDA μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA) ανήλθε σε €2,5 εκατ. έναντι €0,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε €5,0 εκατ., έναντι €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020 ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων έφθασνα στα €3,9 εκατ. από €0,9 εκατ. το 2020.

Μείωση στα μισθώματα

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι τα Κεφαλαία από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα €3.032.268 στο Α’ εξάμηνο 2021, έναντι €3.146.550 στο Α’ εξάμηνο του 2020 (μείωση 3,6%), επηρεαζόμενα ελάχιστα από την οριακή μείωση των μισθωμάτων, λόγω των επιβαλλόμενων μειώσεων σε όσους μισθωτές ανήκαν στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία του COVID-19. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €4 εκατ. έναντι €4,11 εκατ. (μείωση 2,68%), συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων. Οι ζημιές από αναπροσαρμογή της εύλογης αξία των ακινήτων ανήλθαν σε €0,116 εκατ. έναντι ζημιών €0,28 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα λειτουργικά κέρδη της ΑΕΕΑΠ ανήλθαν σε €2,9 εκατ. έναντι €2,85 εκατ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Κατ’ επέκτασιν, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,37 εκατ. έναντι €2,75 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος ένα χρόνο πριν ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,32 εκατ. έναντι €2,7 εκατ. το 2020.

Η Noval Property ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο 2021 (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αποζημιώσεων λόγω της υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων) ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2020 (αύξηση 23,5%). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αναπροσαρμογής εύλογης αξίας των ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 (αύξηση 29,3%). Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι ζημιών 9,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε 298,7 εκατ. ευρώ ή 1,21 ευρώ ανά μετοχή έναντι 281,8 εκατ. ευρώ ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.