Σε δημοπράτηση το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ
Σε δημοπράτηση το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ

Σε δημοπράτηση το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ

Η δημοπράτηση του έργου ύψους €186 εκατ. με ΦΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2022.
RE+D magazine
05.01.2022

Σε δημοπράτηση βγάζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το τμήμα του ΒΟΑΚ "Νεάπολη - Αγιος Νικόλας".

Πρόκειται για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου συνολικά 14 χιλιομέτρων με κόστος €186 εκατ. με ΦΠΑ.

Το έργο «Μετατροπή σε αυτοκινητόδροµο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τµήµα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» αφορά στη μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του τµήµατος «Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος», του ΒΟΑΚ, με διαπλάτυνση της υφιστάµενης οδού, συνολικού μήκους 14,00 χλµ. και τη μετατροπή του σε αυτοκινητόδροµο.

Το συγκεκριµένο τµήµα αποτελεί τη συνέχεια προς τα ανατολικά του τµήµατος Χερσόνησος – Νεάπολη, θα υλοποιηθεί µε βελτίωση της διατοµής και της γεωµετρίας της υφιστάµενης σήµερα Ν.Ε.Ο. Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου του Β.Ο.Α.Κ., που αναπτύσσεται σε µήκος περίπου 300 χλµ. και εκτείνεται από τον Κίσσαµο μέχρι τη Σητεία.

Αναλυτικά, το έργο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του υφιστάµενου τµήµατος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος σε 4ιχνη αρτηρία µε δυο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισµένου καταστρώµατος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,50 m.

Στο αντικείµενο του προς κατασκευή έργου περιλαµβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωµατουργικών εργασιών (µε τα σχετικά έργα δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων), τεχνικών έργων (Γεφυρών, έργων µερικής ή ολικής κάλυψης λωρίδων (Cut & Cover), Άνω & Κάτω ∆ιαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συµπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις, τυχόν απαιτούµενα αντίβαρα, κ.λπ.), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης - αποστράγγισης, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισµού, σηµατοδότησης κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, µετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ.