Σε ΦΕΚ οι συντελεστές αναθεώρησης στις τιμές των υλικών
Σε ΦΕΚ οι συντελεστές αναθεώρησης στις τιμές των υλικών

Σε ΦΕΚ οι συντελεστές αναθεώρησης στις τιμές των υλικών

Οι συντελεστές αναθεώρησης έχουν αναφορά σε όλο το εύρος των κατηγοριών δημοσίων έργων
RE+D magazine
22.12.2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τον καθορισμό των συντελεστών αναθεώρησης των τιμών στα δημόσια έργα

Οι συντελεστές αναθεώρησης έχουν αναφορά σε όλο το εύρος των κατηγοριών δημοσίων έργων (περίπου 500), στις οποίες περιλαμβάνονται υλικά, των οποίων η υπερβολική αύξηση στην τιμή είναι διαπιστωμένη για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, και συγκεκριμένα για τα υλικά χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, άσφαλτο, ξυλεία, PVC και πολυαιθυλένιο και καταλαμβάνει όλα τα εν εξελίξει έργα.

Επιπλέον, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, η ίδρυση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών όπου προβλέπεται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Θεσπίζεται, πλέον, μια οριζόντια διαδικασία παρακολούθησης των αυξομειώσεων των τιμών υλικών, καθώς και της τιμολόγησης των εργασιών των τεχνικών έργων, που θα διασφαλίζει τον ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό κλάδο από στρεβλώσεις της αγοράς.

Μέσω της νέας διαδικασίας που υπάρχει στο νόμο Ν.4782/21, για τις δημόσιες συμβάσεις, στόχος είναι να αποτυπώνονται με ρεαλιστικό τρόπο στις τιμές των εργασιών των δημοσίων έργων, οι τρέχουσες τιμές της αγοράς και έτσι, να διαμορφώνονται με βάση τα όσα ισχύουν στην αγορά σε πραγματικό χρόνο.

ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ