Ποιές δύο θυγατρικές συγχωνεύει η ICI REIC
Ποιές δύο θυγατρικές συγχωνεύει η ICI REIC

Ποιές δύο θυγατρικές συγχωνεύει η ICI REIC

Πρόκειται για τις «BIERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ειρήνη Θεοφανίδου
24.01.2022

Στην συγχώνευση δυο θυγατρικών εταιρειών της προχωρά η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ.

H εταιρεία BIERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ συστάθηκε το 2016 για την αγορά καταστήματος (νοικιασμένο στο sm ΣΚΑΛΒΕΝΙΤΗΣ) στην Κρήτη στην Παχειά Άμμο στο δρόμο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου.

Η εταιρεία ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αγοράστηκε το 2018 και έχει στην κατοχή τo ακίνητο στο Μαρούσι, στη συμβολή των οδών Νικολάου Ζεκάκου 18 και Κωνσταντίνου Καραμανλή που είναι νοικιασμένο στην εταιρεία «Friesland Campina Hellas Α.Ε.»( NOYNOY) 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:

" Kατόπιν της παρέλευσης της κατά το άρθρο 11 του νόμου 4601/2019 προθεσμία των τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου 4548/2018 και σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβούλιο της, ενέκρινε την συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών με επωνυμία «BIERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το από 30.9.2021 σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης, παρείχε δε τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ.