Τα επόμενα βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης
Τα επόμενα βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης

Τα επόμενα βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης

RE+D magazine
17.02.2022

Την συνεργασία του ΑΔΜΗΕ στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, αλλά και η περαιτέρω συμμετοχή του Διαχειριστή στο έργο, συζήτησε η εταιρεία με την υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Νατάσα Πηλείδου και εκπροσώπων του φορέα υλοποίησης του έργου, Euroasia Interconnector.

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι η συνεργασία του Διαχειριστή με τον Euroasia Interconnector για την υπογραφή των συμβάσεων με τις ανάδοχες εταιρείες του έργου, είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του έργου καθώς και για την ταχύτερη εξέλιξή του.

Τέλος, αναδείχθηκε η ανάγκη περαιτέρω συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη και η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας που θα συνδέσει την Κύπρο, μέσω της Ελλάδας, με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.

Υπενθυμίζεται οτι η ΡΑΕ και η αντίστοιχη Κυπριακή ρυθμιστική αρχή έχουν υπογράψει επικαιροποιημένη  συμφωνία διασυνοριακής κατανομής κόστους (CBCA -Cross Border Cost Allocation), η οποία ξεμπλόκαρε το έργο. Με βάση την συμφωνία αυτή η Κυπριακή Δημοκρατία θα επωμιστεί το 63% του κόστους και η Ελλάδα το 37%, αφαιρώντας το τμήμα της  διασύνδεσης Κρήτης -Αττικής που έχει ενταχθεί στο έργο της  Αριάδνη (ΑΔΜΗΕ).

H διασύνδεση του έργου προβλέπει την ένωση μέσω καλωδίου της Hadera στο Ισραήλ και της Κρήτης (Euroasia Interconnector) και προβλέπει τη σύνδεση μεταξύ Hadera και Κοφίνου (Κύπρος) καθώς και τη σύνδεση μεταξύ Κοφίνου και Κορακιάς Κρήτης, που περιλαμβάνεται στα έργα PCIs, ελληνικού ενδιαφέροντος.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας -Κύπρου- Ισραήλ, συνολικού μήκους 1.208 km και δυναμικότητας 1.000 MW, προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2025.