Νέα πρόσωπα στο "τιμόνι" της Attica Bank
Νέα πρόσωπα στο "τιμόνι" της Attica Bank

Νέα πρόσωπα στο "τιμόνι" της Attica Bank

Το ΤΧΣ στηρίζει τη νέα διοίκηση της τράπεζας.
RE+D magazine
09.02.2022

Ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης αναλμβάνει τα καθήκοντα του νέου Δ/νοντος Συμβούλου της Attica Bank σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίασης της τράπεζας στις 8 Φεβρουαρίου 2022.

Η τράπεζα εξέλεξε επιπλέον ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κυρία Ειρήνη Μαραγκουδάκη τον κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο και τον κ. Μάρκο Κούτη.

Η παραπάνω εκλογή ήρθε σε συνέχεια της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, του μη εκτελεστικού μέλους κ. Ηλία Μπέτση και του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 1-9-2023.

 1. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 4. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη,  Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Σωτήριος Καρκαλάκος του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Βενετία Κουσία του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρεάδης θα ασκήσει τα καθήκοντα του από τις 14-02-2022.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., αποφάσισε τον ορισμό της κ. Χαρίκλειας Βαρδακάρη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή  αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, και τον ορισμό του κ.Αβραάμ Μωυσή, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή  αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ.Αλεξίου Πελέκη.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, σε συνδυασμό με την παραίτηση του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη από μέλος του Δ.Σ., η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία  αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή από  δύο τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. , έχει ως ακολούθως:

 1. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ.,
 2. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ., με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική), 
 3. Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
 4. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, 

Η νέα σύνθεση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία και θα αποφασίσει τον ορισμό των ιδίων ή την εκλογή άλλων μελών.

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και Πρόεδρος της ορίστηκε ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης.

Επιπλέον αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο την κ. Βενετία Κουσία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Σωτήριο Καρκαλάκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Αλέξιο Πελέκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, και 

την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο τον κ. Σωτήριο Καρκαλάκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή, Αλέξιο Πελέκη, Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη.

Δήλωση του Προέδρου της Attica Bank Κωνσταντίνου Μακέδου  

«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μας στον απελθόντα Διευθύνοντα  Σύμβουλο κύριο Θεόδωρο Πανταλάκη, καθώς και στα απελθόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γκλαβάνη και Μπέτση για τη συνεισφορά τους στην τράπεζα. Ο κ. Πανταλάκης  ο οποίος σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τον τραπεζικό κλάδο στη χώρα μας, χάρη στην επιμονή, τη διορατικότητα και την στρατηγική του συμβολή -πολλές φορές πρωτοπορώντας με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων- κατάφερε η Attica Bank όχι μόνο να ανταπεξέλθει των δυσκολιών αλλά και να προχωρήσει σε κρίσιμα βήματα εξυγίανσης που της επιτρέπουν σήμερα  με αυτοπεποίθηση να σχεδιάζει το μέλλον της προς όφελος των πελατών της, των μετοχών της και της ελληνικής οικονομίας».

Δήλωση του νέου CEO της Αttica Bank Μιχάλη Ανδρεάδη

Αποτελεί μεγάλη μου τιμή και χαρά η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank. Βασικός μου στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων της Τράπεζας και η εδραίωση της υγειούς αναπτυξιακής της πορείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, καθώς επίσης και τον Κύριο Πανταλάκη για την μέχρι τώρα συνεισφορά του στην Τράπεζα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στηρίζει την εκλογή του νέου Δ.Σ της τράπεζας και καλοσωρίζει το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μιχάλη Ανδρεάδη και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τράπεζα και στα νέα τους καθήκοντα.