Τα "πυρά" του πληθωρισμού δέχεται ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία
Τα "πυρά" του πληθωρισμού δέχεται ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία

Τα "πυρά" του πληθωρισμού δέχεται ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία

"SOS" εκπέμπουν οι γερμανικές επιχειρήσεις.
RE+D magazine
17.11.2021

Σε ιστορικό υψηλό επίπεδο των τελευταίων 30 ετών βρίσκεται το ποσοστό του πληθωρισμού στην Γερμανία (4,5%) με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας να κάνουν λόγω για μείωση από το 2022.

Ο υψηλός πληθωρισμός και οι παράγοντες που τον ανεβάζουν όπως η συμφόρηση στα διεθνή δίκτυα μεταφορών, οι ελλείψεις α’ υλών και οι αυξημένες τιμές ενέργειας προκαλεί τριγμούς στις βιομηχανίες της χώρας. Εκπρόσωποι των γερμανικών επιχειρήσεων απεύθυναν έκκλησης προς την επόμενη Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τονίζοντας την ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομίας που αποτελεί και την «ατμομηχανή» της Ευρωζώνης.

Οι διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ως αποτέλεσμα της κρίσης που έφερε η πανδημία και οι συνακόλουθες στρεβλώσεις στην αγορά πυροδοτούν καθημερινά πλέον συζητήσεις στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της χώρας.

Για την πλειονότητα των γερμανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας η διαφοροποίηση των προμηθευτών και των εγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής τους (σε ΗΠΑ, Κίνα, ακόμη και Ινδία) αποτέλεσε μονόδρομο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού προσωπικού, α’ υλών κ.ά.

Ωστόσο όπως σημειώνουν Γερμανοί κατασκευαστές οχημάτων και εξαρτημάτων ενδεχόμενη εγκατάσταση παραγωγής εργοστασίων τους σε άλλες χώρες ενδέχεται μακροπρόθεσμα να αυξήσει την ανεργία, να μειώσει τις εξαγωγές σε έναν κλάδο που παραδοσιακά αποτελεί βραχίονα στήριξης της Γερμανικής οικονομίας.

Οι ίδιοι παράγοντες κρούουν τον «κώδωνα» του κινδύνου στην κυβέρνηση τονίζοντας ότι η αγορά εργασίας σε έναν τόσο νευραλγικό κλάδο όπως της αυτοκινητοβιομηχανίας θα συρρικνωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια αποδίδοντας τον ισχυρισμό αυτό στο υψηλό κόστος εργασίας και την αυτοματοποίηση της παραγωγής.