Την εξαγορά της ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά ολοκλήρωσε ο ΗΡΑΚΛΗΣ
Την εξαγορά της ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά ολοκλήρωσε ο ΗΡΑΚΛΗΣ

Την εξαγορά της ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά ολοκλήρωσε ο ΗΡΑΚΛΗΣ

Διευρύνει το γεωγραφικό του αποτύπωμα και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του στην αγορά της Αττικής.
RE+D magazine
13.01.2022

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς των δραστηριοτήτων αδρανών υλικών και σκυροδέματος της εταιρείας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε ανακοίνωσε ο όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.

Στον τομέα των αδρανών υλικών, η επένδυση διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά της Αττικής.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποκτά τη δυνατότητα διάθεσης ενός διευρυμένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου αδρανών υλικών για χρήση στην παραγωγή σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέματος, τσιμέντου, ασβεστοκονίας και οδοστρωσίας, με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών του στην κατασκευή κάθε έργου υποδομής.

Στον τομέα του σκυροδέματος, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προτίθεται να διαθέσει άμεσα και από τις νέες μονάδες παραγωγής τη νέα «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ECOPact.