ΤΜΕΔΕ: Νέες Ασφαλιστικές καλύψεις για τα Ενεργά Μέλη
ΤΜΕΔΕ: Νέες Ασφαλιστικές καλύψεις για τα Ενεργά Μέλη

ΤΜΕΔΕ: Νέες Ασφαλιστικές καλύψεις για τα Ενεργά Μέλη

Ισχύουν από 1η Δεκεμβρίου
RE+D magazine
02.12.2021

Βελτίωση των όρων στις προσφερόμενες μέσω ασφαλιστικών εταιρείων εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των τεχνικών επαγγελμάτων, εξασφάλισε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) για τα Ενεργά Μέλη του.

Ειδικότερα, οι νέες καλύψεις που ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2021, φτάνουν μέχρι και σε τετραπλασιασμό του ποσού αποζημίωσης, και αφορούν στα Ομαδικά Ασφαλιστικά Προγράμματα, που δημιούργησε για τα Ενεργά Μέλη – Πιστούχους του το ΤΜΕΔΕ, βάσει των καταστατικών του διατάξεων και κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με αναδόχους την ασφαλιστική εταιρεία ALLIANZ για το ομαδικό συμβόλαιο «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN για το ομαδικό συμβόλαιο «Ζωής – Υγείας».

Συγκεκριμένα, τα νέα συμβόλαια προσφέρουν σημαντική ενίσχυση των παροχών των συμβολαίων για το επόμενο έτος, ενώ συγχρόνως επιτεύχθηκε μείωση 32% του συνολικού κόστους των ασφαλίστρων.


Τα προγράμματα αναλυτικά

Α. «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης»: Στο νέο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με την ALLIANZ, oι πιστούχοι ή/και οι εταιρείες καλύπτονται εντός Ελλάδας για τα έργα ή/και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν ως Μηχανικοί και για τα οποία έχουν εκδώσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Οι παροχές ασφάλισης αφορούν σε καλύψεις: 

  • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών για τη μελέτη, επίβλεψη ή την παροχή υπηρεσιών μελέτης – επίβλεψης. 
  • Εισάγεται νέα κάλυψη σε περίπτωση απαιτήσεων, που θα προκύψουν από την απώλεια εγγράφων. 
  • Αστικής Ευθύνης έργου, που περιλαμβάνει τη Γενική Αστική Ευθύνη και την Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
  • Εισάγονται νέες καλύψεις Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, καθώς και από τη χρήση ανυψωτικών μηχανήματων και φορτοεκφορτώσεων. 

progrAllianz.jpg

Β. «Ζωής – Υγείας»: Στο νέο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με την INTERAMERICAN, oι πιστούχοι καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός Ελλάδας με παροχές που αφορούν σε:

  • Αποζημίωση από ατύχημα σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής αναπηρίας. 
  • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια ή ατύχημα.
  • Οι βελτιώσεις κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: 
  • Βελτιώνεται η υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη του επιδόματος νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς αυξάνεται το ύψος της ημερήσιας παροχής από € 60 σε € 70.
  • Βελτιώνεται η υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη χειρουργικής επέμβασης, καθώς αυξάνεται το εφάπαξ ποσό με μέγιστο όριο τα € 1.000 ανά περίπτωση, κλιμακούμενο με βάση την πολυπλοκότητα της εγχείρησης, στην οποία θα έχει υποβληθεί ο ασφαλισμένος. 

progrInteramerican.jpg

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος: 

«Το ΤΜΕΔΕ είναι πάντα παρόν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των Πιστούχων - Μελών του. Ενισχύει σημαντικά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του. Λειτουργεί ως ενεργητικός σύμμαχος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους Έλληνες Μηχανικούς και Επιστήμονες. Παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που ενισχύουν την απόδοση των μελών του.

Σε αυτό το πλαίσιο και ειδικότερα για τα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχουμε στα μέλη μας, προχωρήσαμε σε σημαντική αναβάθμιση των ποσών των αποζημιώσεων, με ταυτόχρονη ουσιαστική μείωση κατά 32% του κόστους. Με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, και πάντα σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη ψηφιακή εγγυοδοσία και πιστοδοσία, την ενεργό συμμετοχή στον Πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας AECM και τη στρατηγική συμμαχία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το ΤΜΕΔΕ αποτελεί τον σύγχρονο και σταθερό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης για τον Τεχνικό Κλάδο και τη χώρα.»