UBS: Τι θα κρίνει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
UBS: Τι θα κρίνει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

UBS: Τι θα κρίνει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Που πρέπει να δώσουν έμφαση οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Βάλια Πολίτη
25.01.2022

Το 2021 έκλεισε με ανάμεικτα συναισθήματα, από την αρχική αισιοδοξία του εμβολιασμού στις αλλεπάλληλες μεταλλάξεις, από την ελπίδα για ανάκαμψη στην επιστροφή στην αβεβαιότητα. Κοιτάζοντας το μέλλον, οι επιχειρηματίες μπορούν να αναμένουν με το νέο έτος την επιτάχυνση της πολυετούς τάσης προς πιο πράσινες, πιο κοινωνικά υπεύθυνες και καλύτερα διοικούμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτό επιβεβαίωσαν άλλωστε και οι εξελίξεις στην COP26, καθώς και οι διαρκώς αυξανόμενες πιέσεις για την επιβολή μέτρων και στρατηγικών ESG, σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η UBS εντόπισε τέσσερις κορυφαίες τάσεις βιωσιμότητας για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και χαρτοφυλακίων, ακολουθούμενες από πιθανές συμβουλές για την εφαρμογή τους.

Οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις είναι πλέον αναπόφευκτες

Πενήντα εννέα χώρες που αντιπροσωπεύουν το 55% των παγκόσμιων εκπομπών έχουν δεσμευτεί να φτάσουν τον καθαρό μηδενικό άνθρακα έως το 2050. Αυτό θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις και για τις επιχειρήσεις, μέσω της αυξημένης νομοθεσίας και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των αγορών άνθρακα. Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα αναγκαστούν ν εξοικειωθούν με το κόστος του άνθρακα και τους πιο οικονομικούς και περιβαλλοντικούς τρόπους μείωσης του αποτυπώματός τους.

Οι πιο άμεσες λύσεις μείωσης των εκπομπών άνθρακα για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, μπορεί να περιλαμβάνουν έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και ψηφιοποίηση ορισμένων λειτουργιών, τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενίσχυση των προσπαθειών για την ανοικοδόμηση μηδενικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Οι κοινωνικές πολιτικές, μπορούν να αποτελέσουν τον κύριο παράγοντα διαφοροποίηση

Τα τελευταία χρόνια, το «S» του ESG, δηλαδή ο κοινωνικός παράγοντας, λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις στους εταιρικούς κύκλους. Οι καταλύτες για αυτό το αναζωογονημένο ενδιαφέρον, περιλαμβάνουν τα αυξανόμενα κοινωνικά κινήματα διαμαρτυρίας που εκφράζονται μέσα από το διαδίκτυο, γύρω από την ισότητα των φύλων, τη φυλή και την εθνικότητα και τα εργασιακά δικαιώματα που έφερε στο προσκήνιο η πανδημία.

Η οικοδόμηση μιας διαφοροποιημένης, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς εταιρείας αν και αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται κυρίως σε εισηγμένες εταιρείες, αναμένεται να επεκταθεί σε όλο το φάσμα.

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ενσωματώσουν αυτές τις αρχές προσαρμόζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέσα από τις αλυσίδες εφοδιασμού, εφαρμόζοντας υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές, υιοθετώντας συστήματα αυξημένου ελέγχου για τους επενδυτές και τους αγοραστές, το οποίο θα εξασφαλίζεται από  ένα αυξανόμενο σύνολο σχετικών δεικτών.


Η διακυβέρνηση θα παραμείνει το θεμέλιο για την βιωσιμότητα κάθε εταιρείας

Για τους επενδυτές, η εταιρική διακυβέρνηση θεωρείται σημαντική σε όλες τις εταιρείες και τους τομείς. Με άλλα λόγια, ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησής κάνει τη διαφορά στην απόδοση, είτε μέσω της μείωσης των κινδύνων και των προστίμων, του μετριασμού των συγκρούσεων συμφερόντων ή ακόμα και της βελτίωσης της απήχησης της επιχείρησής στο κοινωνικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη UBS, οι προνοητικοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν να διατηρήσουν και να προωθήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, προωθώντας τώρα την υιοθέτηση κοινών προτύπων όπου είναι διαθέσιμα (ή ακόμα και θέτοντάς τα) και παρακινώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τις ρυθμιστικές αρχές να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές το συντομότερο δυνατό.


Η πανδημία οδηγεί στην επανεξέταση της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

Οι συνεχιζόμενες αβεβαιότητες που προκαλούνται από την πανδημία μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση πιθανά σχέδια διαδοχής ή εξόδου που προϋπήρχαν. Είναι πιθανόν οι προτεραιότητες των ατόμων που βρίσκονται στην κορυφή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (σε πολλές περιπτώσεις ο γηραιότερος της οικογένειας) να έχουν αλλάξει, μεταβάλλοντας μαζί τους τις ανάγκες της επιχείρησης.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν ή να τροποποιήσουν την οικογενειακή τους στρατηγική το 2022 θα πρέπει να εξετάσουν πώς ορίζουν την οικογένειά τους, τις αξίες, το σκοπό, το όραμα και την αποστολή της. Με άλλα λόγια, πώς να δημιουργήσουν ένα ευέλικτο αλλά ισχυρό σύστημα οικογενειακής διακυβέρνησης, που να δεσμεύει όλα τα μέρη και πώς να εξελιχθούν για να επιτύχουν μεταβαλλόμενους επιχειρηματικούς, οικογενειακούς και οικονομικούς στόχους.

Το μέλλον παραμένει ρευστό και οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων ενδέχεται να μεταβληθούν εκ νέου στο άμεσο μέλλον. Εντούτοις, η UBS παρακινεί τους επιχειρηματίες να λάβουν υπόψη τα παραπάνω και να προετοιμαστούν κατάλληλα.