Υπεγράφη η απόφαση για τον ΧΥΤ Ανθεμούντας
Υπεγράφη η απόφαση για τον ΧΥΤ Ανθεμούντας

Υπεγράφη η απόφαση για τον ΧΥΤ Ανθεμούντας

Φορέας υλοποίησης είναι ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
RE+D magazine
04.01.2022

Υπεγράφη η απόφαση της αναβάθμισης στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων και την ολοκλήρωση της κατασκευής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ανθεμούντας από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Το έργο υλοποιείται με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας του ΧΥΤ, αλλά και στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, με τη λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων, που θα αποκτήσει ακόμη καλύτερη λειτουργία και ακόμη περισσότερο χρόνο «ζωής».

Φορέας υλοποίησης είναι ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας).

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Β’ φάσης και στην αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤ Ανθεμούντα.

Συγκεκριμένα θα ολοκληρωθεί η κατασκευή κυττάρου Β’, έκτασης 65 στρεμμάτων και χωρητικότητας 769.980 κ.μ., προκειμένου να μπορεί να δέχεται αστικά στερεά απόβλητα για τα επόμενα 35 χρόνια. Επίσης με την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων θα δοθεί η δυνατότητα στη μονάδα, τα επεξεργασμένα στραγγίσματα να διατίθενται στον ορισμένο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση αποδέκτη.

Στο πλαίσιο του έργου θα ολοκληρωθούν οι κτιριακές υποδομές και οι βοηθητικοί χώροι, θα εγκατασταθεί φωτισμός, θα ολοκληρωθεί το δίκτυο ύδρευσης, προβλέπεται η πυροπροστασία των εγκαταστάσεων, η δημιουργία σταθμού πλύσης φορτηγών, αλλά και έργα φύτευσης και άρδευσης. Επίσης προβλέπονται έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, αλλά και έργα διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου από το νέο κύτταρο, καθώς και εργασίες οδοποιίας.

Ταυτόχρονα προβλέφθηκε η διευθέτηση τμήματος του ρέματος που διέρχεται από τον ΧΥΤ Ανθεμούντα. Προτού αρχίσει η κανονική λειτουργία του έργου προβλέπεται δοκιμαστική για τρεις μήνες. Με την αναβάθμισή της η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων θα αποκτήσει και μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας.