DARQ matters

DARQ matters

Το επόμενο τεχνολογικό «πακέτο» στο οποίο κάθε εταιρεία οφείλει να επενδύσει
07.02.2021

Το δεύτερο -ισχυρότερο- κύμα της πανδημίας COVID-19 θέτει ένα τρίπτυχο προτεραιοτήτων για τη βιομηχανία των ακινήτων που συνίσταται στην επαναξιολόγηση της πελατειακής βάσης, την ενεργοποίηση της ζήτησης και τον επανασχεδιασμό του χώρου.

Οι νέες τεχνολογίες είναι καταλύτες για αλλαγή, προσφέροντας νέες επιχειρηματικές δυνατότητες όταν εφαρμόζονται κατάλληλα.

Δεδομένου ότι η πανδημία δεν εισήγαγε κάτι το αδιανόητο, απλά ήρθε να επιταχύνει ένα βηματισμό σε κάποια πεδία που οι περισσότεροι είχαν εντοπίσει αδυναμίες του συστήματος, όλοι πλέον επικεντρώνονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δεν βρίσκεται όμως αποκλειστικά εκεί η λύση. Αυτή θα αποκαλυφθεί όταν καθίσει η… σκόνη. 

Όσο για τις τεχνολογίες αιχμής τέσσερις έχουν τη δυνατότητα, λειτουργώντας συνδυαστικά να ορίσουν την επόμενη μέρα. Αυτές είναι: H Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Al), η Εκτεταμένη Πραγματικότητα (XR) και οι υπολογιστές Quantum.

Με άλλα λόγια, το «DARQ» έχει σημασία.

Μεμονωμένα, καθεμία από αυτές τις τέσσερις τεχνολογίες αντιπροσωπεύει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Συνδυαστικά μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους στο μέλλον, πέρα από κάθε φαντασία. 

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ διαδραματίζει ήδη κρίσιμο ρόλο στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και στον επηρεασμό της στρατηγικής λήψης αποφάσεων. 

Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ -μία καθηλωτική τεχνολογία- δημιουργεί εντελώς νέους τρόπους για να βιώσουν και να αλληλεπιδράσουν οι άνθρωποι με τον κόσμο γύρω τους. 

Τα ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ θα επεκτείνουν τα δίκτυα εξαλείφοντας την ανάγκη για αξιόπιστα τρίτα μέρη. Και τέλος

Η ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ θα οδηγήσει σε νέους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης των πιο δυσεπίλυτων υπολογιστικών προβλημάτων.

Όταν σύνολα τεχνολογιών όπως αυτές συγκλίνουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν να προκαλέσουν μια αλλαγή βηματισμού, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν ολόκληρες βιομηχανίες. Μία από αυτές και τα ακίνητα.

Το DARQ θα είναι το επόμενο «πακέτο» που θα το κάνει αυτό, όχι όμως το πρώτο.

Στη διάρκεια της ψηφιακής επανάστασης, το κινητό, τα κοινωνικά δίκτυα, τα μεγάλα δεδομένα (analytics) και το cloud (SMAC) συνδυάστηκαν για να επιτρέψουν μια τέτοια αλλαγή βήματος. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τους συνεργάτες και τους καταναλωτές τους σε πρωτοφανές βάθος και ταυτόχρονα να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό.

Τώρα, η επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί βασική προσδοκία για συμμετοχή στις επιχειρήσεις και οι φιλόδοξες εταιρείες εξετάζουν τις τεχνολογίες DARQ ως την επόμενη πηγή διαφοροποίησης και καινοτομίας. 

Καθώς αυτές οι τεχνολογίες ωριμάζουν και συγκλίνουν, θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες για να δημιουργήσουν έξυπνες και εξαιρετικά προσαρμοσμένες, στιγμιαίες εμπειρίες που βοηθούν στη διαμόρφωση της ζωής των πελατών, των εταίρων και των υπαλλήλων τους. 

Σε ότι αφορά το τελευταίο, βλέπουμε στο παρόν αφιέρωμα στα κτίρια γραφείων ότι αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι μια νέα προσέγγιση που αφήνει πίσω της το χώρο -ως τετραγωνικά μέτρα- για να… μετρήσει την ποιότητα ζωής του εργαζόμενου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αναδεικνύεται έτσι στον πρώτο παράγοντα μετεξέλιξης των κριτηρίων των επενδυτικών σχημάτων.