Δημήτρης Ανδρίτσος CEO, Cerved Property Services

AVLA2868.JPG

Δημήτρης Ανδρίτσος CEO, Cerved Property Services


Η έρευνα του Δημήτρη Ανδρίτσου από την Cerved Property Services, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Μακεδονίας, ήταν αποκαλυπτική για την προσιτή κατοικία στην Ελλάδα. Η έρευνα εξετάζει την πορεία της κτηματαγοράς, τον όγκο των συναλλαγών, τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), την επίδραση της Golden Visa και των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Κατά τη διάρκεια του 17ου RED Meeting Point ο επικεφαλής της Cerved απέδειξε το μέχρι πρότινος κοινώς παραδεκτό συμπέρασμα της αγοράς ότι τα μέσα Ελληνικά εισοδήματα σήμερα δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες τιμές των κατοικιών. Αντιθέτως για τους μη-εγχώριους αγοραστές εξακολουθούν να είναι ελκυστικές.

Εν τω μεταξύ η διατήρηση χαμηλών όγκων συναλλαγών και η τρέχουσα μείξη ξένων και εγχώριων επενδυτών στην αγορά δημιουργεί συνθήκες ανοδικής πίεσης των τιμών ακινήτων.