Αγονος ο διαγωνισμός για το project «Αριάνδη»
Αγονος ο διαγωνισμός για το project «Αριάνδη»

Αγονος ο διαγωνισμός για το project «Αριάνδη»

Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου φθάνει τα €5,2 δισ.
RE+D magazine
21.07.2022

Αγονος κυρύχθηκε ο διαγωνισμός για το project "Αριάδνη" το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων που έχει βγει προς πώληση στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Εκκαθαριστή PQH δεν... "πέρασε" τις προσφορές που είχαν κατατεθεί την περασμένη Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 καθώς χαρακτηρίστηκαν ως μη δεσμευτικές αφού περιελάμβαναν σειρά όρων και αιρέσεων που αναιρούσαν το δεσμευτικό τους χαρακτήρα. 

Η λογιστική αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου φθάνει τα €5,2 δισ. όμως σε όρους συνολικής ονομαστικής απαίτησης, δηλαδή μαζί με τους εξωλογιστικούς τόκους, ανέρχεται σχεδόν σε €14 δισ.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 97.000 δάνεια, με εμπράγματες εξασφαλίσεις (αφορούν σε 72.000 δανειακές συμβάσεις) οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε 53.000 δανειολήπτες. Από τα €5,2 δισ. τα €2,1 δισ. είναι οφειλές μεγάλων επιχειρήσεων, τα €1,2 δισ. μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και τα €1,5 δισ. οφειλές από στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια.