Αλλαγές στην συμφωνία Motor Oil - Reggeborgh
Αλλαγές στην συμφωνία Motor Oil - Reggeborgh

Αλλαγές στην συμφωνία Motor Oil - Reggeborgh

Αφορά στην μείωση του δικαιώματος προαίρεσης στις μετοχές της Ελλάκτωρ
RE+D magazine
07.04.2023

Την τροποποίηση των όρων της συμφωνίας με την REGGEBORGH INVEST B.V. για μείωση κατά το ήμισυ του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση μετοχών της Ελλάκτωρ ανακοίνωσε η Motor Oil

Η συμφωνία αρχικά προέβλεπε τη δυνατότητα πιθανής μείωσης του ποσοστού της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά 52.000.000 μετοχές στην τιμή κτήσης των παραπάνω μετοχών (Ευρώ 1,75) μετά την παρέλευση περιόδου δύο ετών.

Πλέον ο παραπάνω αριθμός μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. συμφωνήθηκε μεταξύ Εταιρείας και REGGEBORGH INVEST B.V. σε 26.000.000.

Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα προαίρεσης (put option) να ζητήσει από τη REGGEBORGH INVEST B.V να αγοράσει τις 26.000.000 μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην προσυμφωνημένη τιμή των Ευρώ 1,75 κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης οιαδήποτε ημερομηνία εντός χρονικής περιόδου από τις 6 Μαΐου 2024 και πριν τις 6 Μαΐου 2025.

Η REGGEBORGH INVEST B.V έχει το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) να ζητήσει από την Εταιρεία την πώληση των παραπάνω 26.000.000 μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην προσυμφωνημένη τιμή των Ευρώ 1,75 κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης οιαδήποτε ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου μέχρι τις 6 Μαΐου 2025.

Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα συμμετοχή της  Motor Oil στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. παραμένει στις 104.000.000 μετοχές (29,87% του μετοχικού κεφαλαίου) και δεν επηρεάζεται από την παραπάνω τροποποίηση των όρων της συμφωνίας.