Aλλαγή χρήσης η λύση στην απαξίωση των ακινήτων
Aλλαγή χρήσης η λύση στην απαξίωση των ακινήτων

Aλλαγή χρήσης η λύση στην απαξίωση των ακινήτων

Πως θα διατηρηθεί η αξία της ακίνητης περιουσίας
RE+D magazine
27.12.2022

Η απειλή απαξίωσης κατά τα επόμενα πέντε χρόνια απασχολεί σχεδόν τους μισούς από τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα Emerging Trends in Real Estate, Europe 2023 της PwC και του ULI ακόμα κι αν άλλα θέματα, όπως το κόστος κατασκευής, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα βραχυπρόθεσμα.

Kαι ενώ η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην απαξίωση, θεωρείται ως η μεγαλύτερη πρόκληση, θα είναι αδύνατο για τον κλάδο να παραβλέψει την αυξανόμενη ζήτηση από μέρους των ενοικιαστών για χώρους πιο ευέλικτους που μπορούν να παραλάβουν τις μεταβαλλόμενες επαγγελματικές ανάγκες. 

Η ανακαίνιση του υπάρχοντος αποθέματος ακινήτων έχει σαν στόχο είτε την αναδιαμόρφωση για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών παρόμοιων χρηστών είτε την πλήρη αλλαγή χρήσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το κίνητρο εδώ δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της απειλής της απαξίωσης: σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η ανακατασκευή ή η μετασκευή ενός υπάρχοντος κτιρίου είναι ο πιο σίγουρος τρόπος εξασφάλισης υψηλών αποδόσεων.  

prime assets.jpg

Η έρευνα δείχνει ότι η επαναχρησιμοποίηση με αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων έχει ανοδική τάση, με το 54% των ερωτηθέντων να ανακαινίζουν περισσότερα κτίρια του χαρτοφυλακίου τους, σε σύγκριση με το περσινό 52%. Ομοίως, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων αναμένουν ότι θα ανακατασκευάσουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία σε πέντε χρόνια, και πάλι σε σύγκριση με την περσινή έρευνα.  

repurposing PwC.jpg

Το περασμένο έτος, η αλλαγή χρήσης αφορούσε σε μεγάλο βαθμό σε γραφεία που μετατράπηκαν κυρίως σε κατοικίες. Για το λιανικό εμπόριο, η πιο συχνή αλλαγή ήταν σε μικτής χρήσης, με τις κατοικίες να αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη επιλογή. Πέρα όμως από αυτές τις αλλαγές που αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να συνεχιστούν τα επόμενα πέντε χρόνια, ο κλάδος πιστεύει ότι για να διατηρηθεί η αξία ενός ακινήτου θα πρέπει να παραλάβει την δυναμικά ανερχόμενη τάση όπου τα όρια ανάμεσα σε παραδοσιακές χρήσεις "θολώνουν". 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση επικεφαλής παγκόσμιου διαχειριστή επενδύσεων: «Προχωρούμε σε  επανασχεδιασμό των χρήσεων, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μεγάλης έκτασης που στο τέλος γίνονται αγνώριστες. Στον κλάδο της λιανικής, οι χρήστες δημιουργούν χώρους logistics μέσα στις ίδιες μονάδες. Οι ανακαινίσεις γραφείων είναι τόσο μεγάλης έκτασης που δημιουργούν ένα διαφορετικό είδος τομέα. Οι ίδιοι οι ένοικοι κάνουν αυτοσχέδιες αλλαγές χρήσης εντός των χώρων, μεταμορφώνοντας τους, από ένα μέρος όπου οι άνθρωποι κάθονται για να εργαστούν σε ένα μέρος όπου συνεργάζονται και απολαμβάνουν ένα βαθμό φιλοξενίας». 

Ωστόσο, ορισμένοι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι ο ρυθμός ανακατασκευής ακινήτων σε όλη την Ευρώπη μπορεί να υποχωρήσει στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, ιδίως λόγω της κλιμάκωσης του κόστους κατασκευής. Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένους ερωτηθέντες, προβληματίζει ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση αδειών και η αβεβαιότητα γύρω από τα χρονοδιαγράμματα καθώς αυτό μπορεί να αποτελέσει αναταλτικό παράγοντα για τα κεφάλαια προστιθέμενης αξίας, τα οποία εμφανίζουν περισσότερο ενδιαφέρον για αυτή τη δραστηριότητα.