"Αλμα" στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο
"Αλμα" στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο

"Αλμα" στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 37,3%.
RE+D magazine
18.11.2022

Αύξηση 23,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία (εγχώρια και εξωτερική αγορά) του Σεπτεμβρίου 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν έναντι αύξησης 39,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 8,7%. 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 37,3%, έναντι αύξησης 14,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2021

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 23,5% τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 23,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας τροφίμων. 

• Αύξηση κατά 8,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή του δείκτη των διψήφιων κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 34,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

• Αύξηση κατά 7,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Σεπτεμβρίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2021

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 34,2% τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 34,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.

• Αύξηση κατά 26,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Σεπτεμβρίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2021

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 7,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 7,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, βιομηχανίας τροφίμων.

• Μείωση κατά 2,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 12,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης .

• Αύξηση κατά 4,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.