Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες ο επενδυτικός οίκος S&P
Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες ο επενδυτικός οίκος S&P

Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες ο επενδυτικός οίκος S&P

Επικαλούμενος τη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει.
RE+D magazine
26.04.2023

Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P, επικαλούμενος τη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει.

Ειδικότερα, αναβάθμισε:

- το αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε 'BB-' από 'B+' και διατήρησε θετικές τις προοπτικές τους

- το αξιόχρεο της Alpha Bank σε 'BB-' από 'B+' με σταθερές προοπτικές

- το αξιόχρεο της Τράπεζας Πειραιώς σε 'B+' από 'B' με θετικές προοπτικές

- το αξιόχρεο της Aegean Baltic Bank σε 'B+' από 'B' με σταθερές προοπτικές

- το αξιόχρεο της Eurobank Holdings σε 'B' από 'B-' με θετικές προοπτικές

- το αξιόχρεο της Alpha Services and Holdings σε 'B' από 'B-' με σταθερές προοπτικές και

- τις προοπτικές του αξιόχρεου της Piraeus Financial Holdings σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντας το μακροπρόθεσμο αξιόχρεό της σε ‘Β-‘

Στην ανακοίνωσή του, ο S&P αναφέρει ότι οι ελληνικές και οι κυπριακές τράπεζες θα αποκομίζουν όλο και περισσότερο τα οφέλη από το πολυετές ξεκαθάρισμα των ισολογισμών τους, την αποκατάσταση της κερδοφορίας τους και τώρα και από τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Σημειώνει επίσης ότι οι τράπεζες αυτές έχουν κάνει σημαντική πρόοδο για μία νέα εξισορρόπηση των χρηματοδοτικών προφίλ τους, χάρη στις ισχυρές καταθέσεις και τη μεγάλη απομόχλευση των ισολογισμών τους, οι οποίες τις φέρνουν τώρα σε καλή θέση για την αποπληρωμή των στοχευμένων μακροπρόθεσμων δανείων που είχαν πάρει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι ελληνικές και οι κυπριακές τράπεζες επιβεβαίωσαν το 2022 ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο καμπής στην πορεία τους προς την ομαλοποίηση, σημειώνει ο S&P. Μετά από χρόνια σημαντικών πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), τιτλοποιήσεων, διαγραφών και ανακτήσεων, όλες οι συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και την Κύπρο ήταν σε θέση να καταγράψουν NPLs μικρότερα από το 10% των συνολικών δανείων τους. Επιπλέον, η προσοχή που έδειξαν τα τελευταία χρόνια στις χορηγήσεις δανείων δείχνει ότι η πιθανή επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού τους αναμένεται να είναι πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με τις κρίσεις στο παρελθόν, αναφέρει ο S&P που αναμένει το κόστος του κινδύνου να μειωθεί από τα σημερινά επίπεδα.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας να βελτιώσουν τη δραστηριότητά τους με αποτελεσματικά μέτρα μείωσης των δαπανών και με πωλήσεις των μη βασικών στοιχείων ενεργητικού τους, με συνέπεια ο λόγος κόστους προς έσοδα να βελτιωθεί κοντά ή κάτω από το 40%. «Αυτό τις κατατάσσει μεταξύ των τραπεζών με την καλύτερη αποδοτικότητα στην Ευρώπη».

Η κερδοφορία των τραπεζών έχει βελτιωθεί μετά από χρόνια που κατέγραφαν ζημιές. «Αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας που θα στηριχθεί στις χαμηλότερες προβλέψεις για πιστωτικές απώλειες, στα πρόσθετα οφέλη από τα υψηλότερα επιτόκια των δανείων και στη συνεχιζόμενη εστίαση στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών», αναφέρει ο S&P.

Επιπλέον, αναμένει ότι τα εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών θα αυξηθούν 3% έως 4%, κυρίως λόγω της ώθησης από την χρήση των πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία, μετά από σειρά ετών με αρνητική αύξηση των δανείων λόγω των μεγάλων πωλήσεων NPEs.