Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Το σημαντικό αυτό έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.223.327,26 ευρώ.
RE+D magazine
12.12.2022

Την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής και διασφάλισης των αδειών και εγκρίσεων που θα ανάψουν το πράσινο φως για την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, αναλαμβάνει με χρηματοδότησή της η Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν της υπογραφής της σχετικής προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Αναπληρωτή Διοικητή του Ε.Κ.Α. κ. Ν. Ψαρρό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 86.639,24 ευρώ και εντάσσεται στην Πράξη «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης» συνολικού προϋπολογισμού 3.223.327,26 ευρώ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Ανδ. Λεωτσάκος και η Διευθύντρια  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής  Μ. Μίσκα.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι η  Περιφέρεια Αττικής διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την εκπόνηση των μελετών αναλαμβάνει για λογαριασμό του ΕΚΑ , δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για την ανάθεση και επίβλεψη υλοποίησης της εκπόνησης των μελετών που θα επιτρέψουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας τόσο των κτηρίων όσο και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.