Αναβαθμίζεται το Αεροδρόμιο της Νάξου
Αναβαθμίζεται το Αεροδρόμιο της Νάξου

Αναβαθμίζεται το Αεροδρόμιο της Νάξου

Έτοιμος να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός
RE+D magazine
09.08.2022

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου» προϋπολογισμού €22.000.000 με ΦΠΑ 24%, και αναμένεται άμεσα η προκήρυξη του διαγωνισμού

Το έργο αφορά στην επέκταση του διάδρομου προς νότο κατά 300 m, έτσι ώστε ο διάδρομος να αποκτήσει καθαρό μήκος περίπου 2000 μ και 30 μ  πλάτος.

Στο επεκτεινόμενο τμήμα του διαδρόμου προβλέπονται πλευρικές ζώνες ασφαλείας σε πλάτος 40μ εκατέρωθεν του άξονα του διαδρόμου και ζώνη ασφαλείας του διαδρόμου μήκους 60 μ μετά το πέρας του επεκτεινόμενου τμήματος του διαδρόμου. 

Η επιφάνεια στάθμευσης αεροσκαφών θα επεκταθεί κατά 80μ βόρεια και κατά 40μ νότια, ήτοι κατά 6.000μ2  ενώ θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο πεδίο ελιγμών (διάδρομος, τροχόδρομος και δάπεδο). 

Επίσης προβλέπεται να γίνουν όλα τα απαραίτητα υδραυλικά έργα αποστράγγισης-αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. 

Θα δημιουργηθέι εσωτερική περιμετρική οδός του αεροδρομίου, συνολικού μήκους 3.000m περίπου και πλάτους 5,00μ  και περίφραξη στα όρια της απαλλοτριωμένης περιοχής και αντικατάσταση της υφιστάμενης στο δυτικό όριο του αεροδρομίου στην περιοχή που εφάπτεται της λίμνης

Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση της υπάρχουσας εγκατάστασης φωτοσήμανσης φορητού τύπου, με νέα μόνιμου τύπου και επέκταση αυτής στο νέο τμήμα του διαδρόμου, στους νέους τροχοδρόμους και στο νέο τμήμα του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών,με την εγκατάσταση φωτιστικών διαδρόμου, τροχοδρόμων, PAPIS, RTILS κ.λπ. Στο υφιστάμενο δάπεδο στάθμευσης α/φ και στην επέκτασή του θα εγκατασταθούν νέες Η/Μ εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού.