Αναβαθμίζεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
Αναβαθμίζεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Αναβαθμίζεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

RE+D magazine
06.02.2024

Προχωρά το έργο αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτας ύστερα από τις σχετικές υπογραφές με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 ευρώ και οι πόροι υλοποίησής του προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να διαθέσει τους απαραίτητους μηχανικούς και το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων επίβλεψης, διεύθυνσης και παραλαβής των υποέργων της Πράξης, να προβεί αρμοδίως στον έλεγχο, θεώρηση και έγκριση παραλαβής των μελετών που θα συνταχθούν, να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, αλλά και να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.