Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Intrakat για την ΑΜΚ
Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Intrakat για την ΑΜΚ

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Intrakat για την ΑΜΚ

Η νέα ημερομηνία για την επαναληπτική συνέλευση ορίστηκε η 1η Δεκεμβρίου.
RE+D magazine
14.11.2022

Αναβλήθηκε η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intrakat για τη συζήτηση του θέματος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €100 εκατ.

Σημειώνεται ότι την αναβολή ζήτησε ο εκπρόσωπος του Δημητρίου Κούτρα χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση. Το Δ.Σ. της Intrakat προτείνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των 100.000.000 εκ. ευρώ  και την έκδοση μέχρι και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής €1,17 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιταχύνουν το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και νέες επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.