Αναβλήθηκε ξανά η Γενική Συνέλευση της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ
Αναβλήθηκε ξανά η Γενική Συνέλευση της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ

Αναβλήθηκε ξανά η Γενική Συνέλευση της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ

Παρέστησαν 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 84,74% του μετοχικού κεφαλαίου.
RE+D magazine
04.08.2022

Ματαιώθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ με το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλεί εκ νέου την Τακτική Γενική Συνέλευση με δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας "στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 03.08.2022, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 20 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 36.607.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 43.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.


Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομοφώνως να μην εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και στη λήψη αποφάσεων και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εκ νέου (!!!) την Τακτική Γενική Συνέλευση με δημοσίευση νέας πρόσκλησης".

Σημειώνεται οτι με βάσει το Πληροφοριακό Υλικό που η ΑΕΕΑΠ δημοσίευσε για την Γενική Συνέλευση για την έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης απαιτείτο πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) ψήφων πλέον μίας ψήφου.