Αναβολή για την Γ.Σ της Μπλε Κέρδρος ΑΕΕΑΠ λόγω έλλειψης απαρτίας
Αναβολή για την Γ.Σ της Μπλε Κέρδρος ΑΕΕΑΠ λόγω έλλειψης απαρτίας

Αναβολή για την Γ.Σ της Μπλε Κέρδρος ΑΕΕΑΠ λόγω έλλειψης απαρτίας

Στις 3 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη στο ίδιο μέρος η επαναληπτική συνεδρίαση.
RE+D magazine
27.07.2022

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ λόγω της απαραίτητης από τον νόμο απαρτίας.

Οπως λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε στα γραφεία της, επί της Παλαιάς οδού Τατοΐου 4, στην Κηφισιά, την Τετάρτη 27.07.2022 και ώρα 09.00 π.μ., δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει νομίμως δημοσιευθεί, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης