Ανάδειξη της διαδρομής "τα βήματα του Αποστόλου Παύλου"
Ανάδειξη της διαδρομής "τα βήματα του Αποστόλου Παύλου"

Ανάδειξη της διαδρομής "τα βήματα του Αποστόλου Παύλου"

RE+D magazine
10.07.2024

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Επιμελητήριο Καβάλας Ημαθίας και Κορίνθου που προβλέπει δράσεις για την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στα βήματα του Αποστόλου Παύλου.

Την συνεργασία για την από κοινού εκμετάλλευση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση και προβολή του θρησκευτικού τουρισμού, με σκοπό την προσέλκυση Ελλήνων αλλά και ξένων επισκεπτών στα μοναδικά και πολύ αξιόλογα θρησκευτικά σημεία.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της παραπάνω ενέργειας, είναι η πραγματοποίηση Πολιτιστικών Διαδρομών από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στα πλαίσια της αναγνωρισμένης διαδρομής από την ευρωπαϊκή ένωση, «τα βήματα του Αποστόλου Παύλου».

Το παραπάνω εγχείρημα έτυχε της άμεσης αποδοχής των μητροπόλεων των τριών πόλεων, οι οποίες από τη πρώτη στιγμή ενίσχυσαν την προσπάθεια.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, αναμένεται η διεύρυνση και ενίσχυση της προσπάθειάς μας με τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και της Αθήνας, σημεία από τα οποία πέρασε ο Απόστολος Παύλος, αφήνοντας το  αποτύπωμα του στη διδασκαλία για την διάδοση του χριστιανισμού στην Ευρώπη.