Ανοδικά ο τζίρος του κλάδου λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο 2023
Ανοδικά ο τζίρος του κλάδου λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο 2023

Ανοδικά ο τζίρος του κλάδου λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο 2023

RE+D magazine
25.04.2023

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 2,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 2,57 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται μείωση 5,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,1 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

• Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 34,9%.

• Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 34,4%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 29,9%.

• Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 12,5%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 22,4%.

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 14,8%.

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 2,0%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 0,98 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,89 δισ. ευρώ.

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 0,73 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,65 δισ. ευρώ και μείωση 22,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,95 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 48,6%.

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αύξηση 22,8%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 0,38 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,35 δισ. ευρώ.