Ανοίγει η ψαλίδα στην αγορά κατοικίας ανάμεσα σε Αθήνα και Περιφέρεια
Ανοίγει η ψαλίδα στην αγορά κατοικίας ανάμεσα σε Αθήνα και Περιφέρεια

Ανοίγει η ψαλίδα στην αγορά κατοικίας ανάμεσα σε Αθήνα και Περιφέρεια

Δυσανάλογη εικόνα για την μίσθωση διαμερίσματος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
RE+D magazine
05.04.2022

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές με δυσανάλογη εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα,καθώς όπως αναφέρει σε έρευνα το Πανελλαδικό Δίκτυο Μεσιτών E- Real Estates ο δυνητικός αγοραστής στην Αθήνα θα κληθεί να πληρώσει κατά μέσο όρο 66,10% υψηλότερο ενοίκιο σε σχέση με τον υποψήφιο ενοικιαστή στη Θεσσαλονίκη και +82,50% σε σχέση με τον υποψήφιο ενοικιαστή στη Πάτρα.

Η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 8,15 ευρώ/τ.μ. και η μέση ανώτατη στα 11,4 ευρώ/τ.μ., όταν στη Θεσσαλονίκη η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης διαμορφώνεται στα 5,4 ευρώ/τ.μ. και η μέση ανώτατη στα 6,4 ευρώ/τ.μ. και στην Πάτρα η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης διαμορφώνεται στα 4,83 ευρώ/τ.μ. και η μέση ανώτατη στα 5,92 ευρώ/τ.μ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαθέσιμες αγγελίες ακινήτων, η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 8,15 €/τ.μ. και η μέση ανώτατη στα 11,4 €/τ.μ., ενώ η μέση τιμή μίσθωσης κυμαίνεται στα 9,8 €/τ.μ. για διαμέρισμα 80 τ.μ.-110 τ.μ. άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000. «Κατανοούμε ότι αν ένας ενδιαφερόμενος ενοικιαστής θελήσει να μισθώσει μια κατοικία 100 τ.μ., θα πρέπει να γνωρίζει ότι , το μέσο ζητούμενο μίσθωμα θα κυμανθεί από 815€/μήνα έως και 1.140 €/μήνα, δηλαδή ένας ολόκληρος “καλός” μισθός , χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος των κοινοχρήστων, ηλεκτρισμού και λοιπών λογαριασμών», αναφέρει η έρευνα.

Στον αντίποδα, στη Θεσσαλονίκη για παρόμοια κατοικία, η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης διαμορφώνεται στα 5,4 €/τ.μ. και η μέση ανώτατη στα 6,4 €/τ.μ., ενώ η μέση τιμή μίσθωσης κυμαίνεται στα 5,9 €/τ.μ. για παρόμοια κατοικία. Επομένως, το μέσο ζητούμενο μίσθωμα για κατοικία 100 τ.μ. θα κυμανθεί από 540 €/μήνα έως και 640 €/μήνα.

Στην Πάτρα, τα δεδομένα είναι πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τους εν δυνάμει ενοικιαστές της Αττικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ζητούμενες τιμές δεν έχουν καταγράψει αυξητικές τάσεις σε σχέση με το 2017-2018. Για κατοικία 80 τ.μ.-110 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000, η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή μίσθωσης διαμορφώνεται στα 4,83€/τ.μ. και η μέση ανώτατη στα 5,92€/τ.μ., ενώ η μέση τιμή μίσθωσης κυμαίνεται στα 5,37€/τ.μ. Το μέσο κόστος μίσθωσης στην Αχαϊκή πρωτεύουσα για τον εν δυνάμει ενοικιαστή θα κυμανθεί από 483€/μήνα έως και 592€/μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις μέσες ζητούμενες τιμές μίσθωσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), προκύπτει ότι ο εν δυνάμει ενοικιαστής στην Αθήνα, θα πρέπει να καταβάλει για το ακίνητο παρόμοιων χαρακτηριστικών 66,10% υψηλότερο ενοίκιο σε σχέση με τον υποψήφιο ενοικιαστή στη Θεσσαλονίκη και +82,50% σε σχέση με τον υποψήφιο ενοικιαστή στη Πάτρα.