Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Attica Bank
Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Attica Bank

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Attica Bank

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία που θα την οδηγήσει σε εξυγίανση και λειτουργική κερδοφορία εντός τριετίας.
RE+D magazine
27.04.2023

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank.

Tο τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100%, ενώ το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €473.346.868,50. Στο πλαίσιο της αύξησης το ΤΧΣ συνεισέφερε συνολικά €329 εκατ. διατηρώντας τα δικαιώματά του στην Attica bank, όπως και στη νέα τράπεζα που θα προκύψει κατόπιν της συγχώνευσης. 

Οι δύο νέοι ιδιώτες επενδυτές, Παγκρήτια Τράπεζα και Thrivest Holdings, επένδυσαν έως €34 εκατ. και €30 εκατ. αντίστοιχα, αποκτώντας αδιάθετες μετοχές της Attica bank, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες επένδυσαν €10 εκατ. εκάστη, οδηγώντας έτσι στην πλήρη κάλυψη της Αύξησης. 

Στην αύξηση συμμετείχε ο ΕΦΚΑ ενώ όπως ήδη είχε ανακοινωθεί δεν συμμετείχε το ΤΜΕΔΕ του οποίου το ποσοστό θα περιοριστεί κοντά στο 5% από 20,11% σήμερα.