Τις εγγυήσεις των δανείων της Novamore αγόρασε η Τεχνική Ολυμπιακή
Τις εγγυήσεις των δανείων της Novamore αγόρασε η Τεχνική Ολυμπιακή

Τις εγγυήσεις των δανείων της Novamore αγόρασε η Τεχνική Ολυμπιακή

Το τίμημα για την απόκτηση των απαιτήσεων ανήλθε σε €4.770.000.
RE+D magazine
01.12.2022

Το σύνολο των απαιτήσεων που προέρχονται από δανειακές συμβάσεις οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις απέκτησε η Τεχνική Ολυμπιακή από την κατά 100% εγγονή εταιρεία Novamore Limited

Σύμφωνα με την εταιρεία η διαχείριση των απαιτήσεων από τις Δανειακές Συμβάσεις έχει ανατεθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΜΑΟΥΝΤ ΣΤΡΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ».

Η Τεχνική Ολυμπιακή είχε προχωρήσει στην απόκτηση του 100% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας Novamore Limited στις αρχές του χρόνου έναντι του ποσού των 12.500.000 ευρώ.

Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω απαιτήσεων ανήλθε σε €4.770.000.