Από €2,18 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Μπλε Κέδρος
Από €2,18 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Μπλε Κέδρος

Από €2,18 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Μπλε Κέδρος

RE+D magazine
03.06.2022

Ανάμεσα σε €2,18 και €2,45 θα κυμανθεί η τιμή διάθεση των μετοχών που θα εκδώσει η Μπλε Κέδρος στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με ανακοίνωσή της εταιρείας.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του παραπάνω αναφερόμενου δεσμευτικού εύρους τιμών.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά.

Το συνολικό ύψος της Δημόσιας Προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε €17.640.000 με βάση την ανώτατη τιμή του ως ανωτέρω εύρους. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, την 08.06.2022.

Διαδικασία προσφοράς και κατανομής μετοχών

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Συμμετέχοντες του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο. 

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες. Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 34 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α, όπως ισχύει (η Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), έχει ορισθεί ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος. 

Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 06.06.2022 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 08.06.2022 και ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., εκτός της Τετάρτης 08.06.2022 κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ.

Το Χρονοδιάγραμμα


06.06.2022 Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς 

08.06.2022  Λήξη Δημόσιας Προσφοράς 

08.06.2022 Ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Νέων Μετοχών 

10.06.2022 Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές 

10.06.2022 Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εταιρεία 10.06.2022 Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 

10.06.2022 Δημοσίευση ανακοίνωσης για την επίτευξη διασποράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης

14.06.2022 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.