Αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ για την πώληση του Ακτωρα
Αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ για την πώληση του Ακτωρα

Αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ για την πώληση του Ακτωρα

RE+D magazine
04.04.2023

Στις 24 Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ελλάκτωρ με βασικό θέμα την έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κυριότητας της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την εταιρεία με την επωνυμία “INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”.

2. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών.

3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, η επαναληπτική γενική συνέλευση θα γίνει την 05.05.2023, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.