Αποκτά τον έλεγχο της Mount Street Hellas Holdco η Τεχνική Ολυμπιακή
Αποκτά τον έλεγχο της Mount Street Hellas Holdco η Τεχνική Ολυμπιακή

Αποκτά τον έλεγχο της Mount Street Hellas Holdco η Τεχνική Ολυμπιακή

Το τίμημα της εξαγοράς, ανέρχεται σε €15.000.
RE+D magazine
15.06.2023

Εξαγορά του υπόλοιπου 50% της Ιρλανδικής εταιρείας Mount Street Hellas Holdco Limited μέσω της PFC PREMIER FINANCE ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή

H εταιρεία είχε αρχικά αποκτήσει (Δεκέβριος 2021) το 50% της Mount Street Hellas Holdco με το τίμημα της εξαγοράς να ανέρχεται σε 450.000 ευρώ

Οπως λέει η εταιρεία προς το Χρηματιστήριο Αθηνών "ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή αυτής με την επωνυμία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD), υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς του υπολοίπου 50% της εταιρείας " MOUNT STREET HELLAS HOLDCO LIMITED" από την Ιρλανδική εταιρεία "MOUNT STREET HELLAS INVESTMENTS LIMITED".

Το τίμημα της εξαγοράς, ανέρχεται σε €15.000. Η όλη εξαγορά τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως των αρμοδίων εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος).