Με διαμέρισμα στο Ψυχικό εξόφλησε το χρέος της προς στην Τεχνική Ολυμπιακή η ΧΙΛΤΟΠ ΕΛΛΑΣ
Με διαμέρισμα στο Ψυχικό εξόφλησε το χρέος της προς στην Τεχνική Ολυμπιακή η ΧΙΛΤΟΠ ΕΛΛΑΣ

Με διαμέρισμα στο Ψυχικό εξόφλησε το χρέος της προς στην Τεχνική Ολυμπιακή η ΧΙΛΤΟΠ ΕΛΛΑΣ

Το τίμημα για την συναλλαγή ανήλθε σε €1,5 εκατ.
RE+D magazine
10.02.2023

Στην υπογραφή συμβολαίου με αντικείμενο την αγορά ακινήτου από την εταιρεία "ΧΙΛΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" προχώρησε η Τεχνική Ολυμπιακή

Η οριζόντια ιδιοκτησία βρίσκεται στο Ψυχικό και έχει επιφάνεια 520,38 τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 12,50/100 επί οικοπέδου επιφανείας 2.933 τμ. 

Το τίμημα ανήλθε σε ένα €1.500.000.

Από το τίμημα το €1.275.000 εξοφλήθη ως εξής:

  1. ποσό €1.225.000, συμψήφισε η Αγοράστρια με χρηματική απαίτηση που είχε κατά της Πωλήτριας, απορρέουσα από Σύμβαση πίστωσης δι’ ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, προκειμένου οι αμοιβαίες απαιτήσεις τους να αποσβεσθούν δια συμψηφισμού, κατ΄ άρθρο 440 επ. του Αστικού Κώδικα.
  2. ποσό €50.000 καταβλήθηκαν μετρητά με την υπογραφή του συμβολαίου,
Το υπόλοιπο €225.000, θα καταβληθεί μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023).