Αποπλήρωσε πρόωρα ομόλογα €126 εκατ. η Intralot
Αποπλήρωσε πρόωρα ομόλογα €126 εκατ. η Intralot

Αποπλήρωσε πρόωρα ομόλογα €126 εκατ. η Intralot

RE+D magazine
16.11.2023

Την αποπληρωμή ομολόγων της ανακοίνωσε η Intralot.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε συνέχεια της από 3 Νοεμβρίου 2023 ανακοίνωσης της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε χθες 14 Νοεμβρίου του 2023 την πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού €126.000.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024, με προηγούμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο €355.568.000. 

Το κατά κεφάλαιο ποσό αποπληρώθηκε με κεφάλαια που αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο. Κατόπιν της μερικής αποπληρωμής, το ανεξόφλητο υπόλοιπο πλέον ανέρχεται σε €229.568.000.