Την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων αποφάσισε η Intracom
Την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων αποφάσισε η Intracom

Την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων αποφάσισε η Intracom

RE+D magazine
17.10.2022

Την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων και εισφορά του σε νέα εταιρεία της αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Intracom.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων μέσω της INTRADEVELOPMENT η οποία έχει αναπτύξει σημαντικά οικιστικά έργα και ξενοδοχειακές μονάδες όπως το ξενοδοχείο στην Κολοκοτρώνη απέναντι από την Παλιά Βουλή στο κέντρο της Αθήνας και το BRANCO στον Πλατύ Γυαλό στην Μύκονο. Επίσης η εταιρεία μέσω της συμμετοχής της στην ΚΕΚΡΩΨ διατηρεί μεγάλη ακίνητη περιουσία στο Π. Ψυχικό.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στόχος της απόσχισης του κλάδου ακινήτων είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διευκόλυνση πιθανών συνεργειών.

Η νέα εταιρεία θα είναι 100% θυγατρική της Intracom, η οποία θα διατηρήσει τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα και θα σχετίζονται, κυρίως, με τη συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους καθώς και την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής υποστήριξης, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Σεπτεμβρίου 2022 ορίστηκε ως ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης και αποτίμησης του προαναφερθέντος κλάδου.

Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.