Αποθήκες στον Ασπρόπυργο πήρε η Trastor
Αποθήκες στον Ασπρόπυργο πήρε η Trastor

Αποθήκες στον Ασπρόπυργο πήρε η Trastor

Σε 100.000 τ.μ. το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας στην περιοχή
RE+D magazine
08.07.2022

Στην αγορά νέων αποθηκευτικών χώρων στον Ασπρόπυργο προχώρησε η Trastor AEEAΠ αυξάνοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιο της στην περιοχή στα 100.000 τμ.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανακοίνωσε την απόκτηση δύο αυτοτελών εμπορικών αποθηκών, συνολικής επιφάνειας 17.708 τ.μ. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των ακινήτων ανήλθε σε 12.950.000 ευρώ και είναι πλήρως μισθωμένα σε πολυεθνικές εταιρείες. Να σημειωθεί στους βασικούς ενοικιαστές της είναι η εταιρεία SEAGULL και η SYNERGY 

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τάσος Καζίνος, με αφορμή την πραγματοποίηση της επένδυσης, δήλωσε: «Το περιβάλλον της εκτεταμένης αβεβαιότητας που διανύουμε και οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των αγαθών και του μεταφορικού κόστους, επισπεύδουν ταχύτερα τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή του ρόλου των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας σε όρους κόστους/χρόνου στα κανάλια διανομής και η αναζήτηση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας, οδηγεί αναμφίβολα, στη συνεχή ανάπτυξη της εξωτερικής ανάθεσης διαχείρισης όγκου των εμπορευμάτων μέσω 3PL παρόχων και στην αύξηση της ζήτησης για αποθηκευτικούς χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό και με συνέπεια στην επενδυτικής μας στρατηγική, που εξασφαλίζει υψηλές εισοδηματικές αποδόσεις για τους μετόχους μας, ολοκληρώνουμε σήμερα μία ακόμη επένδυση στον κλάδο των logistics, όπου μαζί με τις αναπτύξεις που δρομολογούμε, αυξάνουμε πλέον το αποτύπωμα μας σε 100,000 τ.μ. σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων, τοποθετημένων στην καλύτερη ζώνη συγκέντρωσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η εταιρεία, με τη νέα ισχυρή μετοχική της σύνθεση, θα συνεχίσει να επενδύει στον συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίος, λόγω των ισχυρών θεμελιωδών του, αναμφίβολα ηγείται του νέου οικονομικού κύκλου της ελληνικής κτηματαγοράς».