Αυξάνει το ποσοστό του ΤΧΣ στην Attica Bank
Αυξάνει το ποσοστό του ΤΧΣ στην Attica Bank

Αυξάνει το ποσοστό του ΤΧΣ στην Attica Bank

RE+D magazine
15.11.2023

Στο 72,5%, από 69,5%, διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό στην Attica Bank που κατέχει το ΤΧΣ.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση  η Attica Bank η εν λόγω αύξηση ήταν συνέπεια της εισαγωγής του συνόλου των 4.980.256 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (“DTC”) καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού ΠΥΣ)».