Μέρισμα €0,90 ανά μετοχή θα δώσει η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
Μέρισμα €0,90 ανά μετοχή θα δώσει η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Μέρισμα €0,90 ανά μετοχή θα δώσει η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Αυξημένα κατά 73%τα έσοδα του ομίλου το Α' τρίμηνο
RE+D magazine
07.06.2022

Στα €3,2 δισ. ενισχύθηκαν τα έσοδα του ομίλου της Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι €1,88 δισ. το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 73%.

Ανάλογη πορεία είχε και η καθαρή κερδοφορία, η οποία διαμορφώθηκε στα €197 εκατ. έναντι €64,8 εκατ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα €41 εκατ. €67 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021), ενώ το καθαρό χρέος του ομίλου έφτασε το €1,756 δισ. έναντι €1,450 δισ. στα τέλη του 2021. 

Η Διοίκηση της εταιρίας, προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2021 ποσού €99.704.682 (ή ποσού €0,90 ανά μετοχή). 

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2021 ποσό €22.156.596 (ή ποσό €0,20 ανά μετοχή) από τον Νοέμβριο του 2021, ενώ το υπόλοιπο €0,70 ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2022.