Αυξημένα τα κέρδη της ΕΧΑΕ για το α' εξάμηνο
Αυξημένα τα κέρδη της ΕΧΑΕ για το α' εξάμηνο

Αυξημένα τα κέρδη της ΕΧΑΕ για το α' εξάμηνο

Στα 91 εκατ. ο μέσος τζίρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
RE+D magazine
26.07.2022

Ο κύκλος εργασιών το α΄ εξάμηνο του 2022 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε EUR19,6 εκ., έναντι EUR18,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5%.

Το 59% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή EUR0,9 εκ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2021, ήτοι αύξηση 8,7%.

Ποσοστό 12% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά EUR0,5 εκ. σε σχέση με το περυσινό α' εξάμηνο (+29,0%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς.

Τέλος, 29% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, μειωμένο κατά EUR0,3 εκ. (-4,8%) σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2021.

Σημειώνεται πως κατά το α' εξάμηνο του 2022 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR91,0 εκ. αυξημένη κατά 11,9% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2021 (EUR81,3 εκ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 12,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του α' εξαμήνου του 2021 (EUR64,8 δις έναντι EUR57,6 δις). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το α' εξάμηνο του 2022 μειωμένος κατά 8,4% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το α' εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε EUR10,8 εκ. έναντι EUR10,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 5,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το α' εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε EUR8,0 εκ., αυξημένα κατά 8,1% σε σχέση με τα EUR7,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το α' εξάμηνο του 2022, ανήλθαν στα EUR5,7 εκ. έναντι EUR5,3 εκ. το α' εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5%.

Το α' εξάμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους EUR0,6 εκ., και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR5,4 εκ. έναντι EUR5,1 εκ. το α' εξάμηνο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,090 έναντι EUR0,084 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2022 παρατηρείται σημαντική άνοδος στις τιμές ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το γεγονός αυτό δεν έχει επηρεάσει την κερδοφορία του Ομίλου το α' εξάμηνο του 2022, καθώς το κόστος ενέργειας είναι μικρό ποσοστό επί του συνόλου των εξόδων λειτουργίας.