Αυξημένες 10,5% οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis στο 9μηνο Πάνω από στο 45,4% το περιθώριο Μικτού Κέρδους
Αυξημένες 10,5% οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis στο 9μηνο Πάνω από στο 45,4% το περιθώριο Μικτού Κέρδους

Αυξημένες 10,5% οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis στο 9μηνο Πάνω από στο 45,4% το περιθώριο Μικτού Κέρδους

Ανήλθαν σε €389,6 εκατ. έναντι €352,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.
RE+D magazine
22.11.2023

Αυξήθηκαν κατά 15% το εννεάμηνο του ’23 οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου με τις πωλήσεις του Ομίλου να ανέρχονται σε €389,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του’23 από €352,5 εκ. το εννεάμηνο του ’22, αυξημένες κατά 10,5%.

Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις δραστηριότητες «The Athlete’s Foot» και «Intersport Turkey», που έχουν πουληθεί, σημειώθηκε ανάπτυξη πωλήσεων της τάξης του 15% σε ετήσια βάση. 

Αναλυτικότερα κατά το εξεταζόμενο διάστημα ο όμιλος πέτυχε: 

Σταθερό περιθώριο Μικτού Κέρδους στο 45,4% κατά το εννεάμηνο του ’23, κοντά στο επίπεδο του περυσινού εννεαμήνου, υποστηριζόμενο από το ισχυρό μικτό περιθώριο του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) και τη θετική σταθεροποιητική τάση μικτού περιθωρίου του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών (Intersport).

Αξιοσημείωτη αύξηση στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA (OPR) κατά 29,1% φτάνοντας τα €31,5 εκ. έναντι €24,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω βελτιστοποίησης λειτουργικού κόστους και αύξησης της λειτουργικής μόχλευσης.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), εξαιρουμένων των κερδών από αναπροσαρμογή αξίας επενδυτικών ακινήτων, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 45% κατά το εννεάμηνο του ’23 στα €20,2 εκ. από €13,9 εκ. στο εννεάμηνο του ‘22.

Ο καθαρός δανεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου μειώθηκε κατά €13 εκ. σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο, και ανήλθε σε €94,4 εκ. κατά το εννεάμηνο του ’23 έναντι €107,6 εκ. το εννεάμηνο του ’22, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής.

Υπενθυμίζεται οτι στις 3 Νοεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates με ταυτόχρονη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Όμιλο Fourlis να κατέχει το 63,0%, την Autohellas 9,7%, τη Latsco 3,1%, τη Διοίκηση να κατέχει 0,8% και το 23,4% να βρίσκεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.