Αυξημένος ο τζίρος της Αλουμύλ στο 9μηνο κατά 38,4%
Αυξημένος ο τζίρος της Αλουμύλ στο 9μηνο κατά 38,4%

Αυξημένος ο τζίρος της Αλουμύλ στο 9μηνο κατά 38,4%

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της θα διατηρήσουν την ανοδική πορεία και στο δ’ τρίμηνο της οικονομικής χρήσης επισφραγίζοντας την ισχυρή θέση που κατέχει στην αγορά.
RE+D magazine
09.12.2022

Υψηλές επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2022, καταγράφει ο Όμιλος Αλουμύλ παρουσιάζοντας αυξημένες πωλήσεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωση ο ‘Ομιλος λαμβάνει στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, για τη διασφάλιση υψηλής κερδοφορίας. Ο όμιλος συνέχισε τη σταθερά ανοδική του πορεία σημειώνοντας αύξηση κύκλου εργασιών κατά 38,4% και φθάνοντας στο εννεάμηνο τα €304,6 εκατ. σε σύγκριση με τα € 220,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2021.

Παρά το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) κατέγραψε αλματώδη άνοδο της τάξεως του 50,8% στο εννεάμηνο της χρήσης και διαμορφώθηκε στα €52,4 εκατ. έναντι €34,8 εκατ., συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων επώνυμων προϊόντων για αρχιτεκτονική χρήση, στη σημαντική αύξηση του πελατολογίου στο εξωτερικό και την επέκταση σε νέες αγορές.


Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) εμφάνισαν ισχυρή άνοδο της τάξης του 64,7% και διαμορφώθηκαν στα €43,8 εκατ. έναντι €26,6 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου του 2022, κατέγραψε αύξηση 24,1% και διαμορφώθηκε στα €98,8 εκατ. έναντι €79,6 εκατ. συγκριτικά με πέρυσι.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2022,τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δέχθηκαν πιέσεις και διαμορφώθηκαν στα €12,6 εκατ. έναντι €15,2 εκατ. μειωμένα κατάl 16,9% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), ανήλθαν στα €9,8 εκατ. έναντι €12,5 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, μειωμένα κατάl21,2%, της μείωσης σε EBITDA και EBIT οφειλόμενης, κατά κύριο λόγο, στην απομείωση των αποθεμάτων λόγω της πτώσης της τιμής του αλουμινίου.

Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ εκτιμά ότι παρά το συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας, θα διατηρήσουν την ανοδική πορεία και στο δ’ τρίμηνο της οικονομικής χρήσης του 2022, επισφραγίζοντας την ισχυρή θέση που κατέχει στην αγορά.