Αύξηση 1,9% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Αύγουστο
Αύξηση 1,9% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Αύγουστο
  Data Data

Αύξηση 1,9% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Αύγουστο

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2022 ανήλθαν σε 1.667 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 425.514 m2 επιφάνειας.
RE+D magazine
28.11.2022

Ανοδικά κινήθηκε η έκδοση οικοδομικών αδειών τόσο στο πρώτο οκτάμηνο του έτους όσο και τον Αύγουστο, με τον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας ωστόσο να καταγράφει μείωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 1,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2021.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 1,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,4% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021.

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), ειδικότερα για τον μήνα Αύγουστο 2022, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.685 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 439.626 m2 επιφάνειας και 1.835.466 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 13,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2022 ανήλθαν σε 1.667 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 425.514 m2 επιφάνειας και 1.772.711 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 2,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 16,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Αύγουστο 2022, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.112 m2 επιφάνειας και 62.755 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Αύγουστο 2022, είναι 3,4%.

Σε δωδεκάμηνο βάση

Τέλος, κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2021 έως τον Αύγουστο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 24.256 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.586.425 m2 επιφάνειας και 24.921.594 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Αυγούστου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 9,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Αυγούστου 2021. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,1%.