Αύξηση 12,3% στον κύκλο εργασιών στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο
Αύξηση 12,3% στον κύκλο εργασιών στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο

Αύξηση 12,3% στον κύκλο εργασιών στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 3,94 δισ. ευρώ.
RE+D magazine
26.09.2023

Αυξήθηκε η δραστηριότητα των λιανοπωλητών τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 3,94 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,3% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,51 δισ. ευρώ και αύξηση 5,5% σε σχέση με το Ιούνιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,74 δισ. ευρώ. 

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 είναι,

  • Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 47,7%. 
  • Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 45,4%. 

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 είναι,

  • Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 11,5%.
  • Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 0,4% 
Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 είναι, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 12,7%. Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 12,6%. 

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 1,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,26 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 1,13 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,00 δισ. ευρώ και αύξηση 8,9% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,04 δισ. ευρώ. 

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 είναι,

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 36,2%.
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αύξηση 14,9%. 

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 0,55 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,51 δισ. ευρώ.