Αύξηση 21,2% στην οικοδομική δραστηριότητα Ιανουαρίου 2023
Αύξηση 21,2% στην οικοδομική δραστηριότητα Ιανουαρίου 2023
  Data Data

Αύξηση 21,2% στην οικοδομική δραστηριότητα Ιανουαρίου 2023

RE+D magazine
27.04.2023

Αύξηση κατά 21,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών κατά το μήνα Ιανουάριο 2023 καταγράφει το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας της χώρας (ιδιωτικής - δημόσιας) με 1.844 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε 398.840 m2 επιφάνειας και 1.866.666 m3 όγκου (αύξηση 18,6% και 36,9% αντίστοιχα).

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 ανήλθαν σε 1.826 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 391.360 m2 επιφάνειας και 1.829.025 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 18,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 36,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.480 m2 επιφάνειας και 37.641 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιανουάριο 2023, είναι 2,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2022 έως τον Ιανουάριο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 25.487 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.623.584 m2 επιφάνειας και 25.642.457 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 6,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 0,9% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.