Αύξηση 46,5% στον κύκλο εργασιών του ομίλου Αλουμύλ το α' εξάμηνο
Αύξηση 46,5% στον κύκλο εργασιών του ομίλου Αλουμύλ το α' εξάμηνο

Αύξηση 46,5% στον κύκλο εργασιών του ομίλου Αλουμύλ το α' εξάμηνο

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23,6 εκατ.
RE+D magazine
16.09.2022

Αύξηση 46,5% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Αλουμύλ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και διαμορφώθηκε στα 205,9 εκατ. ευρώ έναντι 140,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 60 εκατ. ευρώ έναντι 38,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αυξημένα κατά 55,6%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 39,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 103,5%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 30,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 175,9%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων, ύψους 25,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 178,3%.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατέγραψε αύξηση 56,2% και διαμορφώθηκε στα 141,2 εκατ. ευρώ έναντι 90,4 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αυξημένα κατά 66,5%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 150,3%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 238,1%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων, ύψους 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 241,9%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου επιβεβαίωσαν την ικανότητα της Αλουμύλ να πετυχαίνει, ακόμα και κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Η Αλουμύλ διέκρινε έγκαιρα τις ευρύτερες επιπτώσεις της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης και των εντονότατων πληθωριστικών πιέσεων. Και όχι μόνο διατηρήθηκε αλώβητη, αλλά κατέγραψε ακόμα πιο εντυπωσιακές επιδόσεις, πετυχαίνοντας νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών, EBITDA και κερδοφορίας. Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα σχεδιάζουμε τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη, σε απόλυτη ταύτιση και με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει».