Νέα αύξηση στο κόστος κατασκευής Νέων Κατοικιών το α' τρίμηνο
Νέα αύξηση στο κόστος κατασκευής Νέων Κατοικιών το α' τρίμηνο
  Data Data

Νέα αύξηση στο κόστος κατασκευής Νέων Κατοικιών το α' τρίμηνο

RE+D magazine
26.04.2023

Αύξηση 5,6% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Α ́ τριμήνου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α ́ τριμήνου 2022, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2022 με το 2021 σημειώθηκε επίσης αύξηση 5,6%. Ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ' τριμήνου 2022, παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022 με το 2021.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 - Μαρτίου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,8%, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Α ́ τριμήνου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α ́ τριμήνου 2022, παρουσίασε αύξηση 8,1%, έναντι αύξησης 7,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022 με το 2021. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 8,1%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 10,1%, καθώς και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 4,5%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Α ́ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,4%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022 με το 2021. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 1,4%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 1,8% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,8%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 - Μαρτίου 2022, παρουσίασε αύξηση 9,0%, έναντι αύξησης 4,7% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.