Αύξηση 9,8% στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανεμπορίου τον Απρίλιο
Αύξηση 9,8% στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανεμπορίου τον Απρίλιο

Αύξηση 9,8% στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανεμπορίου τον Απρίλιο

Το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα παρουσίασε αύξηση 195,5%.
RE+D magazine
26.06.2023

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε 3,39 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,8% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,09 δισ. ευρώ και μείωση 1,2% σε σχέση με το Μάρτιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,43 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 είναι:

• Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 195,5%.
• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 38,8%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 είναι:

• Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση
35,7%.
• Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, μείωση 10,2%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 19,8%.
• Περιφέρεια Κρήτης, αύξηση 12,9%.

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 12,4%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε 1,13 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,05 δισ. ευρώ

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε 0,93 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,84 δισ. ευρώ και αύξηση 7,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,87 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 25,0%.
• Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, αύξηση 13,9%.

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 4,6%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε 0,46 δισ.